Korjattu kuulutus – Voimaan tullut asemakaava ja asemakaavan muutos, N65 Metsärinne

Valtuusto on päätöksellään 12.2.2024 § 5 hyväksynyt N65 Metsärinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Aikaisemmassa 11.4.2024 julkaistussa kuulutuksessa oli virheellisesti todettu, että kaava olisi tullut lainvoimaiseksi. Valtuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen.

Kunnanhallitus
Sipoossa 25.4.2024

 

Viimeksi muokattu 24.04.2024