Komplettering av byggnadsordningen läggs fram

Byggnadsordningens framläggande kungörs så att intressenterna under processens gång har möjlighet att få information om den kommande kompletteringen samt om programmet för deltagande och bedömning och framföra sina åsikter i ärendet. Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats för kompletteringen av byggnadsordningen och det hålls framlagt under hela processen i kommunens kundbetjäning Info i Nickby (Norra Skolvägen 2) under öppethållningstiderna och på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi: Byggnadsordning. Eventuella åsikter om kompletteringen av byggnadsordningen angående sidobostäder kan skickas till adressen Sibbo kommun/Byggnadstillsyn, Klockarbackavägen 2/PB7, 04131 SIBBO eller rakennusvalvonta@sipoo.fi. Skriv ”Byggnadsordningen” på kuvertet eller i e-postmeddelandets rubrikfält.

Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, tfn 040 191 6032,

e-postadress: ulla-maija.upola@sibbo.fi

26.11.2020

Byggnads- och miljöutskottet

Senast uppdaterad 26.11.2020