Kommunalvalet i Sibbo 2021

 

Kommunalval förrättas i Finland söndagen den 13 juni 2021 kl. 9.00-20.00.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 23.4.2021. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, kan framställa rättelseyrkande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 21.5.2021.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 26.5-8.6.2021 på följande ställen:

Sibbo huvudbibliotek, Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo och

Lärdomsvägen 6 A (gamla skolcentret), Lärdomsvägen 6 A, 01150 Söderkulla

onsdag 26.5 -fredag 28.5 kl. 9.00-18.00
lördag 29.5 – söndag 30.5 kl. 10.00-16.00
måndag 31.5 – fredag 4.6 kl. 9.00-18.00
lördag 5.6 – söndag 6.6 kl. 10.00-18.00
måndag 7.6 – tisdag 8.6 kl. 9.00-20.00

På Lärdomsvägen 6 A (gamla skolcentret) ordnas röstningen utomhus.

Ambulerande förhandsröstning förrättas på följande ställen:

Södra Paipis skola Skolbacken 50 onsdag 26.5 kl. 17-20
Borgby Branddepå Borgnäsvägen 432 torsdag 27.5 kl. 17-20
Hindsby Byagården Martisvägen 66 lördag 29.5 kl. 12-15
Simsalö skola Simsalö söndag 30.5 kl. 12-15
Gesterby branddepå Gesterbyvägen 83 söndag 30.5 kl. 12-15
Salpar skola Salparvägen 11 måndag 31.5 kl. 17-20
Byarsborg i Spjutsund Storuddsvägen 22 tisdag 1.6 kl. 17-20

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information på valsidor www.vaalit.fi/sv.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen.  Anmälan kan göras antingen per telefon eller brev till adressen nedan före den 1 juni kl. 16.00.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 13.6.2021 kl. 9.00-20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Röstningsställen:

  1. Paipis, Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098
  2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
  3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6
  4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
  5. Västerskog, Gumbohuset, Gumbovägen 222
  6. Söderkulla, Lärdomsvägen 6 A (gamla skolcentret), Lärdomsvägen 6 A
  7. Box, Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Väljaren ska beakta

Väljaren måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Användning av munskydd rekommenderas i vallokalerna. Rösta endast symtomfri.

Anvisningar till väljarna om att rösta tryggt finns på justitieministeriets webbplats: https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna. Följ anvisningarna vid röstandet.

Väljaren kan ta med sig en egen penna till röstningsstället. Blyertspenna eller kulspetspenna rekommenderas. Man får inte använda tuschpenna.

Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo

tfn 050 432 5408
Sibbo 10.5.2021

Senast uppdaterad 20.05.2021