Kandidatuppställning vid kommunalvalet i Sibbo 2021

Vid kommunalvalet som förrättas den 18 april 2021 väljs 43 ledamöter till Sibbo kommunfullmäktige. Handlingar som gäller uppställning av kandidater mottas av centralvalnämndens sekreterare Jenni Björksten och centralvalnämndens sekreterares biträde Jani Pyrrö i Sockengården, adress Klockarbackavägen 2, 1-5 mars 2021 klockan 9.00–16.00 samt 8-9 mars 2021 klockan 9.00–16.00.

Handlingar kan inlämnas även vid övriga tidpunkter genom att kontakta numret 050 432 5408 och komma överens om en tid.

Ansökningar som gäller publicering av valmansföreningars och partiers kandidatlistor samt anmälningar om bildande av gemensamma listor och valförbund ska enligt 152 § i vallagen lämnas in senast tisdag 9 mars 2021 före klockan 16.

Eventuella frågor kan riktas till centralvalnämndens sekreterare, tfn 050 432 5408.

Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sipoo

Sibbo 25.2.2021

Senast uppdaterad 23.02.2021