Inventering av fastighetsuppgifter

Inventeringen genomförs i två områden som definieras av konsulten: Kitö och Gumbostrand samt i deras närmiljö. Inventeringen av fastighetsdata omfattar en granskning av byggnadernas läge på tomten, fastighetens adress, yttre mått, avsedd användning och annan grundläggande information om byggnaderna.

Arbetet kräver ingen närvaro av fastighetsägaren eller någon separat kontakt från fastighetsägaren. Inventerarna identifierar sig när de anländer till fastigheten, gör inventeringen och lämnar en lapp i brevlådan för dem som inte är närvarande.

Tilläggsuppgifter om ärendet ger:
Paula Kling
Sibbo kommun/ Byggnadstillsynen
tfn. +358 40 191 4367
paula.kling(at)sibbo.fi

Sibbo den 2.12.2022
Byggnadstillsynen

Senast uppdaterad 02.12.2022