Inbjudan till presentation av vägplanen på informationsnätet – Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo, vägplan

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och Sibbo kommun uppgör en vägplan för Landsväg 148 och Brobölevägens korsning, Sibbo.

Enligt vägplanen förbättras korsningsområdet genom att göra korsningen kanaliserad och lägga till trafikljus. I projektet ingår även förbättring av cykel- och gånganslutningar.

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 4.11-19.11.2021 på informationsnätet på adressen: https://projektit.finnmap-infra.fi/mt148brobolentie/

Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.

Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast 19.11.2021 till adressen mikko.yli-kauhaluoma@finnmap-infra.fi. Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 18.11.2021 mellan kl. 15.00 – 17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 28.10.2021 www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Inbjudan (pdf)

 

För tilläggsinformation angående planen:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mira Aaltonen, tfn 0295 026 290, mira.aaltonen@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy, projektchef Mikko Yli-Kauhaluoma, tfn. 040 760 6784, mikko.yli-kauhaluoma@finnmap-infra.fi

Sibbo kommun, chef av kommunteknik Marjo Bruun, tfn. 050 563 51 32, marjo.bruun@sipoo.fi

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

www.ely-keskus.fi/uusimaa

 

Senast uppdaterad 27.10.2021