Inbjudan till offentlig tillställning: Gång- och cykelarrangemang samt anslutningsarrangemang på landsvägarna 170 och 148 på sträckan Box-Kullo i Borgå och Sibbo, vägplan

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Borgå stad och Sibbo kommun inleder utarbetandet av den vägplan som nämns i rubriken.

I projektet förbättras trafiksäkerheten genom att låta bygga en gång- och cykelled vid landsvägen 170 (Nya Borgåvägen) på sträckan Box-Kullo samt vid landsvägen 148 (Oljevägen) i Kullo. I projektet förbättras också anslutningen vid landsväg 170 och landsväg 148.

En offentlig tillställning kommer att hållas:
Tid 02.03.2023 kl. 18.00–20.00
Plats Kullo bildningscentrum, Gamla Kullovägen 35, 06830 Kulloby (Borgå)

Under tillställningen kan man bekanta sig med planutkasten och framföra åsikter om dem.

Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast 16.3.2023 till adressen mikko.erjo@finnmap-infra.fi eller Finnmap Infra Oy / Mikko Erjo, PL 114, 00521 Helsinki

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen www.ely-keskus.fi/tietosuoja

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens i Nyland informationsnät 17.2.2023 www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

För tilläggsinformation angående planen:
NTM-centralen i Nyland, Kirsi Pätsi,
tfn 0295 021 331, e-post kirsi.patsi@ely-keskus.fi
Borgå stad, Elina Leppänen,
tfn. 040 4899 818, e-post elina.leppanen@porvoo.fi
Sibbo kommun, Sami Palmu,
tfn 050 571 5941, e-post sami.palmu@sipoo.fi
Finnmap Infra Oy, Mikko Erjo,
tfn. 043 8565 848, e-post mikko.erjo@finnmap-infra.fi

Inbjudan (pdf)

Välkommen!
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Senast uppdaterad 16.02.2023