Godkänd stranddetaljplaneändring, RA4 stranddetaljplan för Krokholmen

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.12.2020 § 83 godkänt RA4 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 15 december 2020 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige

Sibbo 17.12.2020

Protokoll 07.12.2020 / Paragraf 83

Senast uppdaterad 21.12.2020