Godkänd detaljplan, BA4 Detaljplaneändring för Bastukärr 2

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 20 september 2022 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 20.9.2022

Senast uppdaterad 19.09.2022