Godkänd delgeneralplan, G26 Norra Paipis

Fullmäktige har genom sitt beslut 8.4.2024 § 17 godkänt delgeneralplanen för G26 Norra Paipis. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 16 april 2024 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 16.4.2024

 

Senast uppdaterad 16.04.2024