Hyväksytty osayleiskaava, G26 Pohjois-Paippinen

Valtuusto on päätöksellään 8.4.2024 § 17 hyväksynyt G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 16. huhtikuuta 2024 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 16.4.2024

 

Viimeksi muokattu 16.04.2024