G26 Delgeneralplan för Norra Paipis läggs fram på nytt

 

Det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis är offentligt framlagd 6.4.2023-8.5.2023 på planens webbplats: www.sipoo.fi/sv/g26 och vid kundbetjäningsdisken SibboInfo Nickby, huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo.

Delgeneralplanen presenteras i Widegård (Paipisvägen 1134, Sibbo) 18.4.2023 kl. 17-19.

Eventuella anmärkningar mot planen ska lämnas in skriftligen till Sibbo kommunstyrelsen  registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO senast 8.5.2023 kl. 16.00, med rubrik: G26 Delgeneralplan för Norra Paipis.

Tilläggsuppgifter: Planeringschef Jarkko Lyytinen, tf. 050 4093957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi; Staffan Lodenius (A-konsultit), tf. 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Sibbo 6.4.2023 Sibbo kommunstyrelsen

 

Senast uppdaterad 20.04.2023