G26 Delgeneralplan för Norra Paipis läggs fram på nytt

 

Det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis är offentligt framlagd 6.4.2023–30.6.2023 på planens webbplats: www.sipoo.fi/sv/g26 och vid kundbetjäningsdisken SibboInfo Nickby, huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo.

OBS: tiden för Delgeneralplanens offentliga framlagning har förlängts till 30.6.2023.

Eventuella anmärkningar mot planen ska lämnas in skriftligen till Sibbo kommunstyrelsen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO senast 30.6.2023 kl. 16.00, med rubrik: G26 Delgeneralplan för Norra Paipis.

Tilläggsuppgifter: Planeringschef Jarkko Lyytinen, tf. 050 4093957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi ; Staffan Lodenius (A-konsultit), tf. 050 5965421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 20.4.2023

 

Senast uppdaterad 20.04.2023