Fullmäktiges sammanträde 7.12.2020

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 7 december 2020 kl. 18. På mötet behandlas ändringsförslagen till budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021-2023, ändringarna i budgeten för 2020, Krokholmens stranddetaljplan samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 2 december 2020 och protokollet publiceras den 15 december 2020. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Kommunen och beslutsfattande > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

2.12.2020

Senast uppdaterad 02.12.2020