Fullmäktiges sammanträde 6.5.2024

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen, Brander-salen samt elektroniskt måndagen den 6 maj 2024 kl. 18. På sammanträdet behandlas val av entreprenör för S20 Söderkulla gårds område, försäljning av tomt på Bastukärr arbetsplatsområde, fullmäktigemotioner, förtroendevaldas begäran om avsked samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 30 april 2024 och protokollet publiceras den 14 maj 2024. Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
30.4.2024

 

Senast uppdaterad 29.04.2024