Fullmäktiges sammanträde 4.10.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 4 oktober 2021 kl. 18. På sammanträdet behandlas bemötandena till utvärderingsberättelsen 2020, detaljplaneändring för f.d. busstationen samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 28 september 2021 och protokollet publiceras den 12 oktober 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida> Demokrati> Fullmäktige och kommunstyrelsen> Fullmäktige> Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

28.9.2021

Senast uppdaterad 13.10.2021