Fullmäktiges sammanträde 30.8.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 30 augusti 2021 kl. 18. På sammanträdet behandlas tillsättande av utskott och sektioner för mandatperioden som inleds 2021 samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 24 augusti 2021 och protokollet publiceras den 7 september 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Kaj Lindqvist

kommunstyrelsens ordförande

24.8.2021

 

Senast uppdaterad 24.08.2021