Fullmäktiges sammanträde 3.10.2022

Föredragningslistan har publicerats den 28 september 2022 (klicka här) och protokollet publiceras den 11 oktober 2022.

Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen genom att klicka här.

Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
28.9.2022

Senast uppdaterad 27.09.2022