Fullmäktiges sammanträde 24.5.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 24 maj 2021 kl. 18. På sammanträdet behandlas Grundande av aktiebolaget Kervo-Sibbo Idrottshallar, Projektplan för Söderkulla skola, Östra Nylands regionala tillgänglighets- och framkomlighetsprogram 2021-2025, Vattentjänstverkens verksamhetsområden i Sibbo kommun och övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 18 maj 2021 och protokollet publiceras den 1 juni 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

18.5.2021

 

Senast uppdaterad 17.05.2021