Fullmäktiges sammanträde 16.5.2022

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 16 maj 2022 kl. 18. På sammanträdet behandlas Sibbo välfärdsberättelse 2021-2025, försäljning av tomt och förlängning av byggnadsförpliktekse på Bastukärr detaljplaneområde samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 10 maj 2022 och protokollet publiceras den 24 maj 2022.

Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal.

Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
12.5.2022

Senast uppdaterad 09.05.2022