Fullmäktiges sammanträde 15.3.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 15 mars 2021 kl. 18.  På mötet behandlas Godkännande av projektplanen för den nya räddningsstationen i Sibbo, fullmäktigemotionerna om att förbättra parkeringsmöjligheterna vid Servicehuset Linda i Söderkulla samt om att riva Broböle damm och övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 9 mars 2021 och protokollet publiceras den 23 mars 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

9.3.2021

Senast uppdaterad 02.03.2021