Fullmäktiges sammanträde 15.2.2021

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 15 februari 2021 kl. 18.  På mötet behandlas Sibbo säkerhetsåtgärdsprogram 2020 – 2021, Utredning om servicenätet för gång- och cykeltrafiken, Förteckning över fullmäktigemotioner som är under beredning samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 10 februari 2021 och protokollet publiceras den 23 februari 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Kommunen och beslutsfattande > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

10.2.2021

Senast uppdaterad 08.02.2021