Fullmäktiges sammanträde 15.11.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 15 november 2021 kl. 16. På sammanträdet förs en remissdebatt om budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2022-2024. Dessutom behandlas skatteprocenterna för 2022, delårsöversikten för januari-augusti 2021, detaljplaneändring för Massby ridcentrum samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 9 november 2021 och protokollet publiceras den 23 november 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med mötet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

fullmäktiges ordförande

9.11.2021

Senast uppdaterad 09.11.2021