Fullmäktiges sammanträde 14.6.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta samt elektroniskt via applikationen Microsoft Teams måndagen den 14 juni 2021 kl. 18. På sammanträdet behandlas Bokslut och verksamhetsberättelse för 2020, Utvärderingsberättelse 2020, B17 Majvik 1. detaljplan, jordbruksområden och övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 9 juni 2021 och protokollet publiceras den 21 juni 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal. Det är även möjligt att följa med videosändningen i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

9.6.2021

 

Senast uppdaterad 09.06.2021