Fullmäktiges sammanträde 14.11.2022

På sammanträdet förs en remissdebatt om budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2023-2025. Dessutom behandlas skatteprocenterna för 2023, delårsöversikt II (januari-augusti 2022), svar på motion om att Kervo Energi ska erbjuda skäliga elenergipriser samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 8 november 2022 och protokollet publiceras den 22 november 2022.

Fullmäktiges sammanträden visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen här.

Det är även möjligt att följa med sammanträdet i Festsalen (Gamla vattentornsbacken 1).

Ari Oksanen
fullmäktiges ordförande
8.11.2022

Senast uppdaterad 02.11.2022