Fullmäktiges sammanträde 13.12.2021

 

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 13 december 2021 kl. 16. På sammanträdet behandlas budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2022-2024, ändringarna i budgeten för år 2021, stranddetaljplaneändringen för Norrkullalandet, detaljplanen för Majviks jordbruksområden samt övriga på föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan har publicerats på kommunens webbplats den 8 december 2021 och protokollet publiceras den 21 december 2021. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kommer till YouTube-kanalen via sibbo.fi: Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige > Sibbo kommuns YouTube-kanal.

Det är även möjligt att följa med mötet i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Ari Oksanen

                                   fullmäktiges ordförande

Senast uppdaterad 04.08.2022