Framläggande av parkplan

 

Förslaget till parkplan för hundparken i Miiliområdet i Söderkulla hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 16–5.4.2023 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats på adressen: https://www.sipoo.fi/sv/gatuochparkplaner

Eventuella anmärkningar mot parkplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö
Sibbo 16.3.2023

 

Senast uppdaterad 21.03.2023