Försvarsmakten, Nylands uppbådskungörelse 2022

 

Med stöd av Värnpliktslagen (1438/2007) och Statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2004 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2022.

Kontaktuppgifter, närmare information och ansökningsblanketter: www.forsvarsmakten.fi

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 11.03.2022