Försvarsmakten, Nylands uppbådskungörelse 2021

 

Med stöd av Värnpliktslagen (1438/2007) och Statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2003 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2021.

Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 24.05.2021