Förslaget till gatuplanen läggs fram — Dragkroken, Bastukärr

Förslaget till gatuplanen för Dragkroken i Bastukärr som ingår i detaljplanen BA1 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 19.11 – 3.12.2020 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats: www.sibbo.fi>Boende och miljö>Gator och grönområden>Byggandet av gator>Vägplaner till påseende.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 19.11.2020

Senast uppdaterad 16.11.2020