Katusuunnitelmaehdotuksen nähtäville asettaminen – Vetokoukku, Bastukärr

Bastukärrissä sijaitsevan asemakaavan BA1 mukainen Vetokoukun katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä 19.11.-3.12.2020 välisenä aikana Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä kirjaston aukioloaikana sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>Asuminen ja ympäristö>Katu- ja viheralueet>Katujen rakentaminen>Nähtävillä olevat katusuunnitelmat.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Sipoossa 19.11.2020

Viimeksi muokattu 16.11.2020