Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Nyland samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Framläggande av kungörelsen och samrådshandlingarna

Denna kungörelse och förslagen till områden med betydande översvämningsrisk i Nyland (samrådshandling) hålls framlagda i elektronisk form 15.3.2024–17.6.2024 på NTM-centralens webbplats på adressen www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.

Handlingen om deltagande, informerande och samråd under planeringen (den riksomfattande SMB-samrådshandlingen) finns till påseende i elektronisk form 15.3.2024–17.6.2024 på adressen www.vesi.fi/sv/trh.

De avrinningsområdesspecifika bakgrundsdokumenten finns i digital form i tjänsten www.vesi.fi/sv/trh.

Samrådsmaterialet kan sökas på vesi.fi-sidorna genom att söka på kommun, landskap, vattendrag eller havsområden.

Kungörelse (pdf)

Förslag på områden med översvämningsrisk i Nyland 2024 (pdf)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Senast uppdaterad 14.03.2024