Följande fordon har flyttats till Sibbo kommuns depå

Tilläggsuppgifter om de flyttade bilarna ger Områdesmästaren, tfn 050 5544527

Sibbo den 22.10.2020

Avdelningen för teknik och miljö

Senast uppdaterad 07.12.2020