Fisbeegolfevenemang, Joensuuvägen 44 i Söderkulla / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller, Get More Group Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (5o §) har miljötillsynschefen godkänt Get More Group Oy´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 15.06.2023 § 13 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 16.6.-24.7.2023.

Besvärstiden utgår 24.7.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 16.6.2023

 

Senast uppdaterad 16.06.2023