Fisbeegolfevenemang, Joensuuvägen 44 i Söderkulla / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Get More Group Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50 §) har miljötillsynschefen godkänt Get More Group Oy:s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 06.06.2024 § 7 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 7.6.-15.7.2024.

Besvärstiden utgår 15.7.2024.

Beslut (pdf)

Kungörelse (pdf)

Miljöövervakningen
Sibbo den 7.6.2024

 

Senast uppdaterad 06.06.2024