Filmscen med sprängningar, Stationsvägen 17 i Nickby / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Reelmedia Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 27.9.2022 (235 §) har miljötillsynschefen godkänt Reelmedia Oy´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 5.6.2023 § 10 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 6.6-13.7.2023.

Besvärstiden utgår 13.7.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 6.6.2023

 

Senast uppdaterad 06.06.2023