Fastställt resultat från kommunalvalet 2021

Protokollet från Sibbo kommuns centralvalnämnd, som innehåller en förteckning över 43 ordinarie ledamöter och ersättare som valts till Sibbo kommunfullmäktige finns till påseende i sin helhet jämte besvärsanvisning på kommunens webbplats: https://sipoose.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021182-4
Sibbo 16.6.2021
Centralvalnämnden i Sibbo kommun

Senast uppdaterad 05.09.2022