Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, har vunnit laga kraft

 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut meddelat 10.5.2021 (332/​2021) förkastat de besvär som hade anförts mot landskapsplanen för Östersundomområdet inom etapplandskapsplan 2 för Nyland. Nylands landskapsfullmäktiges beslut fattat 12.6.2018 (§ 19) om godkännande av landskapsplanen har nu vunnit laga kraft.

Enligt 93 § i markanvändnings- och byggförordningen ska en kungörelse om att landskapsplanen trätt i kraft publiceras efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

Landskapsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo samt en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala teman i anslutning till region- och bebyggelsestrukturen. Den är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.

Mer information om planen finns på Nylands förbunds webbplats på https://www.uudenmaanliitto.fi/ostersundom

Nylands förbund

Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi

www.uudenmaanliitto.fi

Telefon: (09) 4767 411

Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet, har vunnit laga kraft  Kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 21.05.2021