E6 Detaljplan för Söderkulla räddningsstation anhängig

Detaljplaneringen av Söderkulla räddningsstation (plan E6) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planeringsområdet ligger på södra sidan om Söderkulla centrum där Kalkstrandsvägen ansluter till Borgå motorväg. Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en räddningsstation.

Programmet för deltagande och bedömning finns framlagt under tiden 19.5.–20.6.2023 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 20.6.2023, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sektorn för samhälle och miljö

Sibbo 19.5.2023

 

Senast uppdaterad 17.05.2023