Detaljplaneändring som trätt i kraft, N49 för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 4.10.2021 § 122 godkänt N49 Detaljplaneändringen för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 2.12.2021

Senast uppdaterad 26.11.2021