Det temporära beredningsorganets beslut 15.11.2021

 

Temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde informerar 15.11.2021

Det temporära beredningsorganet beslutade att nödvändiga kungörelser vid välfärdsområdesval offentliggörs i det allmänna datanätet på webbplatsen itauusimaa.fi och ostranyland.fi.

Det temporära beredningsorganet beslutade att besvara inom tidsfrist Etevas begäran om information (bilaga 1) om välfärdsområdets kompetensbehov inom förvaltnings – och stödtjänster och återkomma till specifika frågor senare.

Det var ingen tilläggslista att behandla vid mötet. I de övriga ärendena fattade det temporära beredningsorganet beslut enligt föredragningslistan.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

Senast uppdaterad 16.11.2021