Byggnadstillsynens taxa

 

Byggnadstillsynens taxa består av avgifterna för inspektions- och tillsynsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter i Sibbo kommun.

Byggnadstillsynens taxa reviderades av byggnads- och miljöutskottet den 15 februari 2023. Den reviderade taxan med nya avgifter träder i kraft den 1 april 2023.

Byggnadstillsyn

Sibbo den 24.3.2023

 

Senast uppdaterad 23.03.2023