Brytning av sten, Svarta Hästen 232 i Sibbo skärgård / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Rock MRK Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50 §) har miljötillsynschefen godkänt Rock MRK Oy´s anmälan med vissa ändringar.

Miljötillsynschefens beslut 7.7.2023 § 15 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 10.7.- 16.8.2023.

Besvärstiden utgår 16.8.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 10.7.2023

 

Senast uppdaterad 07.07.2023