Brytning av sten, Nya Borgåvägen 1211, Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Marttilan Maanrakennus Oy

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 16.6.2022 (88 §) har tf. miljötillsynschefen avslagit Marttilan Maanrakennus Oy´s anmälan.

Tf.miljötillsynschefens beslut 19.12.2022  § 17 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 20.12.2022 – 26.1.2023.

Beslut (pdf)

Besvärstiden utgår 26.1.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Miljöövervakning

Sibbo den 20.12.2022

 

Senast uppdaterad 19.12.2022