Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2024

Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2024
Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3-31.3.2024.

Konstnärsstipendie
Till en eller flera professionella sibbokonstnärer. Ansökning via Timmi-programmet 1.3-31.3.2024.

Fastighetsskattebidrag
I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2024.

Tilläggsinfo: www.sipoo.fi/sv/organisation/stod-och-bidrag/
Tilläggsinfo: Sari Polojärvi, tfn 040 191 4290, sari.polojarvi(at)sipoo.fi

Sibbo 15.2.2024

 

Senast uppdaterad 14.02.2024