Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2023

 

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet via Timmi-programmet 1.3-31.3.2023.

Konstnärsstipendie

Till en eller flera professionella sibbokonstnärer. Ansökning via Timmi-programmet 1.3-31.3.2023.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2023.

Tilläggsinfo:   www.sipoo.fi > Organisation > Stöd och bidrag

Tilläggsinfo: Sari Polojärvi, tfn 040 191 4290, sari.polojarvi(at)sipoo.fi

Fritidssektionen

Sibbo 16.2.2023

 

Senast uppdaterad 17.02.2023