Bidrag för kultur- och fritidsverksamhet 2021

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts-, och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3 – 31.3.2021.

Konstnärsstipendium

Beviljas en professionell konstnär bosatt i Sibbo. Ansökning via Timmi-programmet 1.3 – 31.3.2021.

Fastighetsskattebidrag

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2021.

Tilläggsinfo: www.sibbo.fi>Organisation>Stöd och bidrag 

Fritidssektionen

18.2.2021

 

 

 

 

Senast uppdaterad 15.02.2021