Beslut om verksamhet som tillfälligt förorsakar buller och skakning, stenbrytning – Tilagroup Oy, Gneissikaari 9 ja 11, Söderkulla

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 17.5.2018 (55
§) har tf. miljötillsynschefen godkänt anmälningar och baserat på dem gett villkor som gäller
verksamheterna.

Finns miljötillsynschefens beslut jämte därtill hörande besväranvisning framlagda till allmänt
påseende på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi.

18.5. – 27.6.2022

Besvärstiden utgår 27.6.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Kungörelse (pdf)

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 17.06.2022