Beslut om tillstånd – Sibbo Motorklubb

Tillståndsbeslutet och anvisningar om begäran om omprövning finns till påseende under besvärstiden 23.6–1.8.2022 på webbplatsen www.julkipano.fi.

Tillståndsbeslutet och anvisningarna om begäran om omprövning kan även läsas på adressen  Byggnads- och miljöutskottet – Protokoll 16.6.2022 § 76.

Besvärstiden går ut 1.8.2022.

Tilläggsuppgifter ger Sibbo kommuns miljöövervakning, tfn 09 23531 (växel)

Senast uppdaterad 21.06.2022