Beslut om tillfällig användning av lätt brännolja på Kervo energi AB:s Nickbys värmekraftverk, Pilvilinnavägen 3, Nickby, (753-423-13-19)

 

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har beviljat Kervo Energi AB tillstånd för användningen av lätt brännolja som reservbränsle under vinterperioden 2022-2023.

Beslutet 17.1.2023 § 7 och besvärsanvisning finns till påseende 19.1 – 27.2.2023.

Besvärstiden utgår 27.2.2023.

Mer information ger miljöinspektör Janette Baarman tfn. 040 184 9227.

Protokollsutdrag (pdf)

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun

Sibbo 18.1.2023

 

Senast uppdaterad 19.01.2023